Pomýlené priority

Nejde vám na rozum, jak někteří lidé mohutně lpí na svých věcech, konkrétně na svém movitém a nemovitém majetku a různých technických vymoženostech, jako jsou třeba jejich automobily či vybavení bytu, jako by to bylo to nejdůležitější v jejich životě a jako by ty peníze, které za tyto věci zaplatili, byly mnohem důležitější než lidé, kteří... » read more