Srozumitelné finanční investice

Různé typy finančních investic a zvláště pak finančních derivátů bývají zpravidla velmi komplikované, pokud je o pochopení jejich základních principů. Neplatí to však o instrumentu, který je znám pod označením binární opce. Už ze samotného názvu vyplývá, že je spojen buď se ziskem, nebo se ztrátou, avšak jak zisk, tak i ztrátu znáte již v momentě uzavírání obchodu a díky tomu můžete eliminovat rizika, která jsou s touto investicí spojena.

V jednoduchosti je krása

Začít obchodovat binární opce je skutečně jednoduché, jelikož se tento investiční prvek řídí zásadou, že „v jednoduchosti je krása“. Každý investor tak v podstatě „tipuje“, zda se cena aktiva zvýší nebo poklesne. Pokud tomu tak je, pak investor získává, pokud ne, pak investor ztrácí přesně takovou částku, kterou investoval – ani více, ani méně.