Nepodléhejte falešnému pozitivnímu myšlení

Předčasný důchod neznamená konec světa. I když jste museli odejít do penze ze zdravotních důvodů a kvalita Vašeho života se výrazně snížila i přesto zůstaňte dobře naladěni. Nepodléhejte falešnému pozitivnímu myšlení, které Vám bude nalhávat, že všechno je v pořádku, když tomu tak není. Buďte pravdiví a nezlehčujte své problémy a zvláště ne svůj zdravotní stav.

Radujte se z maličkostí

Zároveň ale nic nedramatizujte a udržujte schopnost radovat se z maličkostí, protože zdravá psychika uzdravuje i tělo a přispívá k jeho regeneraci. Obklopte se lidmi, jejichž přítomnost Vás nabíjí pozitivně a věnujte se svým zájmům, které Vás těší. Poslouchejte krásnou hudbu, obklopujte se krásou.. Mějte rádi sebe i svůj život.